Föreläsning

Föreläsningen ”10 tips – Må bättre och lev tio år längre” ger dig kunskap om hur du kan påverka din hälsa och livslängd.

Råden är enkla att följa och du kan börja göra hälsosamma förändringar direkt efter föreläsningen.

”Övergången till en sund livsstil ska upplevas som något positivt! Då håller de nya vanorna även framåt i tiden.”

Och med över fyra decennier som läkare, forskare och föreläsare vet Bertil Marklund vad han pratar om.

Under alla år har han specialiserat sig på att sprida lättillgänglig kunskap om hälsa och hans föreläsning är precis så inspirerande och positiv.

De senaste årens forskning visar att det stora hotet mot vår hälsa är att det skapas inflammation i kroppen som

leder till sjukdom. Men det finns tio områden där du själv kan bromsa inflammationen och därmed ditt åldrande med upp emot tio år. Bertil Marklund har forskat och sedan omvandlat vetenskapliga fakta till enkla tips som du direkt kan använda i din vardag. Föreläsningen guidar dig genom vad du konkret kan göra för att påverka din hälsa och ditt välmående.

Kontakta speakers@volante.se för mer information och bokning av en ovanligt hälsosam föreläsning!